Публічно-правові засоби забезпечення боєздатності римської армії