Виникнення єдиної німецької ранньофеодальної держави