Таємна настанова Катерини II П. О. Румянцеву під час призначення його малоросійським генерал-губернатором (листопад 1764 р.) (Витяг)