"Московські статті", схвалені царським урядом під час перебування в Москві І. Брюховецького (22 жовтня 1665 р.) (Витяги)