"Коломацькі статті", схвалені царським урядом при обранні на гетьманство І. Мазепи (25 липня 1687 р.) (Витяги)